Zoeken:
Type en klik op enter
Volgen:
Janet

Heeft u ook bloemkolen?

Groenteman

Nee, alleen groenekool

Janet

Dat zijn toch geen bloemen?

Groenteman

Dat klopt.

Start een discussei