Zoeken:
Type en klik op enter
Volgen:

Archief vandecember, 2017

Janet

Heeft u ook bloemkolen?

Groenteman

Nee, alleen groenekool

Janet

Dat zijn toch geen bloemen?

Groenteman

Dat klopt.